Lindved Missionshus · Det gamle missionshus

Sidste møde i det gamle missionshus

Sindbjerg Missionshus

Sindbjerg Missionshus fyldte 100 år d. 19. september 1999.

                                     SINDBJERG MISSIONSHUS

                                  100 års jubilæum 1899 - 1999

100 år og stadig fuld af aktivitet og liv. Efter vækkelserne og tiden med de gudelige forsamlinger var der en kreds her i Sindbjerg med tilknytning til Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, der besluttede at bygge Sindbjerg Missionshus. Huset blev indviet den 19. september 1899 med tale af sognepræsten, pastor Henningsen, der talte over ordene fra Esajas kap. 55 vers 10-11 om Guds ord, der ikke skal vende tomt tilbage.

Huset har siden været ramme om og hjemsted for det arbejde, der her er gjort for børn, unge og voksne. Nogle af arbejdsformerne er ændret i løbet af de 100 år, men det primære har altid været og er stadig, at forkynde Guds lov og evangelium rent og klart. Dette har gennem snart 2000 år vist vej til den sande glæde både med myndighed og kærlighed. I Apostlenes Gerninger kap. 2, vers 42 står der om den første kristne menighed, at de holdt fast ved Apostlenes lære og ved fællesskabet ved brødets brydelse (nadveren) og bønnerne. Måtte arbejdet blandt børn og voksne ud fra missionshuset, som gren af Kirken, altid være med til at kalde og bevare de samme ting her i vor by og vort sogn.

                                                                                                 J.Gamst.

Bibelord fra JesusNet

    • Lindved IM
    • Lindved Missionshus
    • Gl. Landevej 67
    • 7100 Vejle